Kunstterapi

Kunstterapi i Odder

I kunstterapien arbejdes der konkret kreativt, og når man arbejder kreativt i kunstterapien, så forsøger man at undgå for mange ord –  og ord i det hele taget.

Voksne lader sig overraske og kommer uden om fastlåste meninger og synspunkter. Nye opdagelser gøres, gamle opdagelser bekræftes, og man ser pludselig tydeligere, fordi man kommer uden om det psykologiske forsvar, man har bygget op gennem årene.

Kunstterapi til børn og voksne

Voksne oplever og opdager ny bevidsthed med hjælp fra det ubevidste. Det opleves både rigtigt og godt. Børn elsker det. Her kan de lege uden at skulle præstere, uden at være bange for, hvad de måske fortæller og ikke fortæller. De er i den kreative proces og modnes derigennem.

Få indblik i kunsterapi for børn ved at se videoen forneden:

​Kunstterapi gør brug af forskellige billedskabende metoder, f.eks. male, tegne, spille musik, slå på tromme, danse, forme ler, dramatisere, anvende dyr, klodser, ting fra naturen.

Kunstneriske eller kreative færdigheder er ikke relevant i kunstterapi

Det at skabe et billede med hænderne (eller med kroppen), styrker på en levende og legende måde ens fantasi og evne til at give udtryk for problemstillinger. Det ubevidste bliver bevidst.​​ Dette skabende arbejde er en meget konkret oplevet mulighed for at få øje på nye sider af sig selv – og dermed nye handlemuligheder.​​
Vi vil arbejde enten pædagogisk, spirituelt eller psykologisk, eller med alle niveauer – afhængig af din alder, problematik, psykiske habitus – og det, du har lyst til.​

Fordele ved kunstterapi

  • Din nysgerrighed og kreativitet styrkes
  • Du får en større fornemmelse af og sikkerhed på dig selv
  • Du opdager fortrængte behov, ressourcer og sider af sig selv, som du ønsker at anvende eller udvikle på fordybelse

Kontakt mig for at høre nærmere

Hovedfokus vil være at følge og støtte dig i din proces og dit ønske.​ Er du interesseret i at høre nærmere? Du er meget velkommen til at kontakte mig for yderligere information på telefon 4062 6756, ved at sende e-mail til else@dialoga.dk eller ved at benytte min kontaktformular.