Kreativitet

Kreativitet

– en særlig evne, vi alle er udstyret med, og som mange har glemt

Du har mulighed for at hente inspiration til at få bedre fat i dine iboende ressourcer.

Kreativitet er den kvalitet, som kan forløse og ændre negative tanker og følelser til noget frugtbart for dig. Du bruger på en måde din kreativitet, når du reflekterer over tilværelsen. Men almindeligvis reflekterer du ved brug af din bevidsthed, den del i dig, der allerede er bevidst.

– Ved at arbejde ved hjælp af kreative medier og brug af dine ubevidste lag i dig, får du mulighed for at udvikle og opdage ny bevidsthed.

Kreativitet handler ikke om at være god til at lave kunst. Kreativitet er en i dig iboende kvalitet.

Måske er du en af dem, der endnu ikke har tiltro eller tillid til din egen medfødte og fortsat iboende kreativitet. Måske er du en af dem, der tænker, at som kunstner må man da være kreativ.​​​

Kreativitet er en evne, vi alle er udstyret med – og som de fleste af os lærer, er u-nødvendig eller ikke brugbar.
Vi trænes i at bruge vores logiske hjernehalvdel – uden tanke på, hvor vigtig netop samspillet mellem højre og venstre hjernehalvdel er.

Den kreative evne kan udvikles, så ting og tilværelse bliver lettere, sjovere, mere dybsindig – så den, du faktisk er, kommer bedre i spil i dit liv. Ved hjælp af metoder fra kunstens verden, vil vi arbejde og lege, vi vil udfordre din bevidsthed med viden fra dit ubevidste. Hvad kan der dog ikke dukke op? – Der dukker kun det op, som du kan hente kræfter fra og inspiration til bedre forståelse og dermed handlinger.

Det handler kun om at komme i gang. – Kreativitet er ikke forbeholdt kunstnere.​ Kontakt mig og hør mere på telefon 4062 6756 eller skriv til e-mail info@dialoga.dk.​