Kreativitet

Kreativitet

En særlig evne som vi alle er udstyret med, men mange har glemt

Kreativitet er en kvalitet som kan forløse og ændre negative tanker og følelser til noget frugtbart for dig. Du bruger på en måde din kreativitet, når du reflekterer over tilværelsen. Men almindeligvis reflekterer du ved brug af din bevidsthed, som er den del i dig, der allerede er bevidst. Ved at arbejde ved hjælp af kreative medier og brug af dine ubevidste lag i dig, får du mulighed for at udvikle og opdage ny bevidsthed. Kreativitet handler ikke om at være god til at lave kunst. Kreativitet er en iboende kvalitet i dig.

Kreativitet – en medfødt evne

Måske er du en af dem, der endnu ikke har tiltro eller tillid til din egen medfødte og fortsat iboende kreativitet. Måske er du en af dem, der tænker, at som kunstner må man da være kreativ.​​​ Kreativitet er en evne, vi alle er udstyret med – og som de fleste af os lærer, er u-nødvendig eller ikke brugbar.
Vi trænes i at bruge vores logiske hjernehalvdel – uden tanke på, hvor vigtig netop samspillet mellem højre og venstre hjernehalvdel er.

Den kreative evne kan udvikles, så ting og tilværelse bliver lettere, sjovere, mere dybsindig – så den, du faktisk er, kommer bedre i spil i dit liv. Ved hjælp af metoder fra kunstens verden, vil vi arbejde og lege, vi vil udfordre din bevidsthed med viden fra dit ubevidste. Hvad kan der dog ikke dukke op? – Der dukker kun det op, som du kan hente kræfter fra og inspiration til bedre forståelse og dermed handlinger.

Kontakt mig for at høre nærmere

Det handler kun om at komme i gang. Kreativitet er ikke forbeholdt kunstnere.​ Kontakt mig og hør mere på telefon 40 62 67 56, send en mail til info@dialoga.dk eller udfyld min kontaktformular.