Familieterapi nær Skanderborg og Horsens

Få hjælp til at kommunikere og forstå hinanden med familieterapi

Familieterapi i Horsens og Skanderborg

Familien er hjertet i vores liv, og det er vigtigt at opbygge sunde relationer og forståelse. Vores familieterapi i Odder er designet til at styrke din families forståelse for hinandens behov og følelser.

 • Vi har brug for hjælp til at holde sammen på familien og holde sammen i familien
 • Vi savner det nærvær og den kærlighed, som var engang
 • Vi vil gerne finde ud af at kommunikere med hinanden, uden hver gang at skændes
 • Èt af vores børn mistrives, og vi mangler værktøjer til at hjælpe det på fode igen
 • Vi ønsker at blive bedre til at forstå og til at reagere på børnenes reaktioner
 • Dine, mine og vores børn – en vanskelig cocktail
 • Stedforælder eller bonusforælder – hvordan kan den nye forælder bedst udnytte sine potentialer til fordel for sig selv, partneren og hans/hendes børn, og for familien som helhed
 • Vi er ofte uenige om, hvad børnene må eller skal
 • Vi er ikke så gode til at høre hinanden. – Vi kan lytte og snakke, men når ikke rigtig til fælles forståelse og handlinger
 • Vi har prøvet alt
 • Vi er uenige om, hvorvidt vi har brug for hjælp udefra

Familieterapi i praksis – Hvordan foregår det?

En familieterapeut guider og hjælper jer igennem familieterapien.

Det kan være en god start, at hele familien møder op. Også selvom man ikke føler, man er en del af problemet. Familieterapi er en måde at tænke på og at arbejde ud fra – sådan at forstå, at alle i familien påvirker og påvirkes af hinanden. Når én i familien ændrer adfærd, så påvirkes alle andre positivt eller negativt. Alle i familien kan hjælpe til med at alle får det bedre og bedre i sin familie. – Det vil aldrig kun være én person i familien, som skal gøre det bedre / anderledes. De voksne er dem, der har ansvaret og de modenhedsmæssige muligheder for bevidst forandring.

Få hjælp til at ændre dynamikken i din familie

​I fortæller om, hvem I er, hvorfor I er kommet og hvad I gerne vil. Det kan faktisk godt være vanskeligt hvorfor det kan tage det meste af den første samtale at besvare. Til gengæld er vi kommet tættere på en bedre løsning.

En familieterapeut hjælper jer med at gøre samtalen anderledes, end I plejer. Jeg sørger for, at I alle kommer til orde, at I bliver lyttet til og taget alvorligt!

Alt efter jeres temperament og problemstilling vælger vi metoderne sammen. Her er forskellige muligheder, bl.a. reflekterende samtale, coachende samtale eller øvelse, kunstterapeutiske metoder – som f.eks. at male, tegne, tromme, bevæge sig eller bare flytte sig fysisk. Uanset metode, så afrunder vi altid terapien med en samtale.

Alles bidrag er væsentlige. Ingen sættes i bås!

Hvad kan din familie opnå af familieterapi?

I vil opnå større fornøjelse af at være i familie med hinanden. Både børn og voksne vil opleve bedre trivsel og rum til at være dem, I er.

I vil opleve, at det ofte er små ting, der kan ændres til fordel for hele familien. I ser noget, I ikke så før, mærker noget nyt i relationerne, nye spørgsmål dukker op. I bliver klogere på, hvad det er, I med fordel kan gøre anderledes eller gøre mere af. I vil få oplevelser undervejs i familieterapien, hvor I ikke bare tænker, men faktisk mærker og sanser en forskel.

I vil få blik for de ressourcer I har som familie, og blive bedre i stand til at bruge dem konstruktivt.

Familieterapeutens udgangspunkt og fokus i familiesamtalen

En familieterapeut tager altid udgangspunkt familiens ønsker om forandring.

Eksempler fra jeres hverdag eller historie bringes ind efter behov.

Familieterapeutens opmærksomhed på samspillet i familien vil ligeledes blive genstand for samtale med jer. Herved vil I få mulighed for indblik i jeres indbyrdes relationer og relevante reaktioner, som I af forskellige grunde ikke har været opmærksom på tidligere. Familieterapeuten vil under hele samtalen være opmærksom på, hvad der sker her og nu, i nuet – og på, hvad I gerne vil.

Familieterapi med børn

Når børnene deltager i familiesamtalen, så er der emner, der ikke skal berøres. – Det er forældrenes økonomi, seksualitet, store bekymringer og eventuelle ønsker om skilsmisse. Resultat af familiesamtalen kan også vise sig at være, at I som forældre eller én af jer har brug for et individuelt forløb eller egentlig parterapi (kort eller langt).
Det kan også vise sig, at ét af børnene trænger til en opmærksomhed, som I som forældre ikke kan give det i øjeblikket pga. andre udfordringer. Så vil familieterapeuten foreslå dette barn et forløb alene. Familieterapeutens arbejde baserer sig på den såkaldte “oplevelsesorienterede familieterapi”, som er udviklet af Walter Kempler, Mogens A. Lund, Jesper Juel, m.fl.

Det væsentligste i den sammen hæng er, at vi primært arbejder med det, som viser sig og mærkes, mens vi er til stede sammen. Alles bidrag er væsentlige. Ingen sættes i bås!

Kontakt familieterapeut Else Bek Andersen

Hvis overstående lyder som noget for dig, kan jeg tilbyde familie terapi nær Horsens & Skanderborg. Familieterapeut Else Bek Andersen kan kontaktes på telefon 40 62 67 56 eller e-mail else@dialoga.dk. Du kan også benytte kontaktformularen. Det koster ikke noget at høre mere om, hvordan jeg kan inspirere jer og jeres familie til at få det bedre.