Coaching

Coaching er rettet mod fremtiden

– i forlængelse af dine grundlæggende værdier​.

Coaching er:

  • At finde mening, retning og ressourcer
  • At øge sin bevidsthed ift. det, man gerne vil opnå – og værdien deraf
  • At afdække muligheder og at foretage valg
  • At finde vejen derhen

Coach´en vil følge dig, din familie, din organisation i det, du gerne vil opnå.
Coach´en er internationalt certificeret og arbejder efter ICC etiske regler.​

Team-coaching – vejen til et velfungerende teamsamarbejde

​Teamcoaching virker effektivt og er værd at forsøge sig med, hvis man ønsker forøget energi, effektivitet og forbedret samarbejde.

Teamcoaching er coaching af grupper og teams, hvor mål, værdi og handling altid er fokuseret. De allerfleste grupper rummer i sig selv en løsning på de givne udfordringer. Nogle udfordringer synes vanskeligere og mere konfliktfyldte end andre. Disse udfordringer er gruppen oftest ikke alene i stand til at finde den bedste løsning. Det er her, coachen bliver afgørende.

​En teamcoach inspirerer gruppen til at få øje på det, som forhindrer en løsning eller en konstruktiv proces. Herefter kan gruppen arbejde med at belyse forhindringen og dernæst finde den bedste løsning. Sådan kan gruppen i fremtiden være bedre rustet til at håndtere lignende udfordringer.

Coaching er at sætte handling bag ordene. Du kan starte allerede nu ved at tage konta​kt til Dialoga ApS for at høre nærmere, enten på telefon 4062 6756 eller e-mail else@dialoga.dk.